Bris WC závěska barvící 4x55g – lemon

89 

Bris WC závěska do wc s vůní citronů osvěží toalety, zajišťují hygienickou čistotu s příjemnou vůní

Zabraňuje usazování vodního kamene a zanechává bohatou pěnu. Neobsahuje fosfáty.

Hmotnost: 4×55 g

NEBEZPEČÍ! H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH208 Obsahuje 2-methylundekanal; ethyl 2,3-epoxy-3-fenylbutyrát; cineol. Může vyvolat alergickou reakci.

dráždivý žíravý