Glanz Meister čistič myčky 250 ml

59 

Účinně odstraňuje tuk a vodní kámen i na nepřístupných místech, které jsou nezbytné pro správnou funkci myčky nádobí

Glanz Meister tekutý čistič myčky nádobí 250 ml. Pravidelné čištění také prodlužuje životnost myčky nádobí. Vhodné pro všechny typy myček nádobí.

Použití: používejte jen v prázdné myčce. Odstraňte nálepku z víčka (nikoliv celé víčko). Umístěte lahvičku dnem vzhůru například do spodního koše na příbory tak, aby lahvička byla stabilní. Víčko nechte zavřené. Zapněte myčku na program s teplotou alespoň 65 °C. Nepřidávejte žádný jiný čisticí prostředek.

Doporučujeme čistit myčku alespoň jednou měsíčně.

Nebezpečí !

H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

dráždivý žíravý