Lenor prací prášek universal aprilfrisch 7,15 kg – 110wl

649 

Prášek na praní bílého i barevného prádla s úžasnou vůní jarní svěžesti a unikátním složením 2v1 – účinné vyprání + extra svěží vůně.

Obsah 7,15kg vystačí až na 110 pracích cyklů.

Varování. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při požití: Necítíte-li se dobře, volejte toxikologické informační středisko / lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

 

 

VAROVÁNÍ!

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Dráždivý