Persil megaperls color 0,9kg – 15w

209 

Vysoce účinný prací prášek na barevné prádlo s technologií Megaperls

Prášek o hmotnosti 0,9kg vystačí až na 15 pracích dávek.

Upozornění: dráždí oči, skladujte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal výrobku

Varování !

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

Dráždivý