WC Meister závěska do wc grepfruit 45 g

35 

WC Meister závěska do wc s vůní grepu osvěží toalety, zajišťují hygienickou čistotu

Zabraňuje usazování vodního kamene a zanechává bohatou pěnu. Neobsahuje fosfáty.

Hmotnost: 45 gramů

NEBEZPEČÍ! H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH208 Obsahuje 2,6-octadienal, 3,7-dimethyl-, kyselina izomerizovaná; cineol; oktahydro-5-methoxy-4,7-methano-1(H)-indene-2-karboxaldehyd; citronellal. Může vyvolat alergickou reakci.

dráždivý žíravý